Ταυτότητα

Tipbet Limited
Η Tipbet Ltd είναι μια διεθνής εμπορική εταιρεία αδειοδοτημένη στη Μάλτα.

Αριθμός Εγγραφής: C-63741
Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSΑ)

Έδρα Εταιρείας
109, LEVEL 0, SIR WILLIAM REID GZIRA, GZR1033, MALTA

Άδεια Ρυθμιστικής Αρχής Παιγνίων Μάλτας (MGA) /CL2/1119/2015.

Πληροφορίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info [ at ] tipbet.com
Ιστοσελίδα: www.tipbet.gr