Kλείσιμο

(0)

Διεθνή / Setka Cup
Αποτέλεσμα Αγώνα 1ο Σετ Over/Under
Ώρα Aγώνας 1 2 Γηπεδούχος Away Γκολ + -
Zaporozhets, Dmitri. : Dynaburg, Leonid 2,15 1,55
Zhalii, Valerii : Kurtenko, Andrey 1,60 2,05
Tridukh, Igor : Gnoeviy, Roman 2,50 1,40
Yakimenko, Stefan : Tsoi, Konstiantyn 1,30 2,80
Leonenko, Alexander : Yakymchuk, Yevhen 2,60 1,35
Yatsenko, Sergey : Kononikhin, Volodym. 1,35 2,65
Yemelianov, Taras : Lisechko, Artem 1,95 1,65
Zaporozhets, Dmitri. : Kurtenko, Andrey 2,05 1,60
Paniotov, Aleksandr : Gnoeviy, Roman 2,20 1,50
Mukhin, Vitalii : Yakubov, Marat 1,60 2,05
Volkov, Pavlo : Romaniuk, Anatolii 1,60 2,05
Yakymchuk, Yevhen : Dynaburg, Leonid 2,35 1,45
Yakimenko, Stefan : Kononikhin, Volodym. 1,80 1,80
Bortsov, Dmitriy : Lisechko, Artem 2,25 1,50
Zhalii, Valerii : Leonenko, Alexander 2,05 1,60
Yakubov, Marat : Tsoi, Konstiantyn 1,80 1,80
Romaniuk, Anatolii : Peretiatko, Andrii 2,60 1,35
Zaporozhets, Dmitri. : Yakymchuk, Yevhen 1,55 2,15
Paniotov, Aleksandr : Bodrukhyn, Volodymy. 1,80 1,80
Yatsenko, Sergey : Mukhin, Vitalii 1,50 2,25
Yemelianov, Taras : Volkov, Pavlo 2,15 1,55
Leonenko, Alexander : Kurtenko, Andrey 2,25 1,50
Yakimenko, Stefan : Yakubov, Marat 1,65 1,95
Bortsov, Dmitriy : Romaniuk, Anatolii 2,60 1,35
Zhalii, Valerii : Dynaburg, Leonid 1,50 2,20
Mukhin, Vitalii : Kononikhin, Volodym. 2,80 1,30
Volkov, Pavlo : Lisechko, Artem 1,80 1,80
Zaporozhets, Dmitri. : Leonenko, Alexander 2,05 1,60
Yatsenko, Sergey : Tsoi, Konstiantyn 1,80 1,80
Yemelianov, Taras : Peretiatko, Andrii 2,60 1,35
Zhalii, Valerii : Yakymchuk, Yevhen 1,95 1,65
Tridukh, Igor : Bodrukhyn, Volodymy. 1,60 2,05
Yakimenko, Stefan : Mukhin, Vitalii 1,80 1,80
Bortsov, Dmitriy : Volkov, Pavlo 1,95 1,65
Kurtenko, Andrey : Dynaburg, Leonid 1,14 4,10
Yatsenko, Sergey : Yakubov, Marat 1,60 2,05
Zaporozhets, Dmitri. : Zhalii, Valerii 1,60 2,05
Paniotov, Aleksandr : Tridukh, Igor 2,45 1,40
Kononikhin, Volodym. : Tsoi, Konstiantyn 2,15 1,50
Lisechko, Artem : Peretiatko, Andrii 1,50 2,20
Leonenko, Alexander : Dynaburg, Leonid 1,45 2,35
Yakimenko, Stefan : Yatsenko, Sergey 1,21 3,40
Bortsov, Dmitriy : Yemelianov, Taras 2,05 1,60
Yakymchuk, Yevhen : Kurtenko, Andrey 1,80 1,80
Bodrukhyn, Volodymy. : Gnoeviy, Roman 2,05 1,60
Mukhin, Vitalii : Tsoi, Konstiantyn 3,00 1,27
Volkov, Pavlo : Peretiatko, Andrii 1,80 1,80
Maiovets, Rostyslav : Kistechko, Mykhailo 2,20 1,50
Khairov, Dmitry : Yurenev, Oleh 1,50 2,15
Podolian, Andrii : Kholodkevych, Volod. 1,35 2,60
Yakubov, Marat : Kononikhin, Volodym. 1,60 2,05
Romaniuk, Anatolii : Lisechko, Artem 2,15 1,55
Kurischenko, Yuriy : Vlasenko, Valeriy 2,50 1,40
Goncharuk, Alexande. : Pakhnyuk, Victor 1,40 2,50
Kochetkov, Oleksand. : Bryzhevatyi, Oleksa. 1,95 1,65
Yolkin, Anton : Matvieiev Denys 1,40 2,50
Kurchitsky, Vladisl. : Kovalchuk, Oleksand. 1,45 2,35
Karpenko, Oleh : Drach, Dmitriy 2,60 1,35
Kozhevnikov, Maksym : Obukhov, Vitalii 1,50 2,15
Maiovets, Rostyslav : Vlasenko, Valeriy 2,20 1,50
Khairov, Dmitry : Pakhnyuk, Victor 1,45 2,35
Podolian, Andrii : Bryzhevatyi, Oleksa. 1,50 2,15
Kovalchuk, Oleksand. : Kistechko, Mykhailo 1,45 2,30
Drach, Dmitriy : Yurenev, Oleh 2,80 1,30
Obukhov, Vitalii : Kholodkevych, Volod. 1,65 1,95
Yolkin, Anton : Malinka, Roman 1,55 2,15
Kurischenko, Yuriy : Kurchitsky, Vladisl. 2,15 1,55
Goncharuk, Alexande. : Karpenko, Oleh 2,05 1,60
Kochetkov, Oleksand. : Kozhevnikov, Maksym 1,50 2,15
Khairov, Dmitry : Drach, Dmitriy 1,80 1,80
Podolian, Andrii : Obukhov, Vitalii 2,15 1,55
Karpenko, Oleh : Pakhnyuk, Victor 1,60 2,05
Kozhevnikov, Maksym : Bryzhevatyi, Oleksa. 1,65 1,95
Yolkin, Anton : Diachenko, Viachesl. 1,45 2,35
Kurischenko, Yuriy : Kistechko, Mykhailo 1,50 2,25
Goncharuk, Alexande. : Yurenev, Oleh 1,60 2,05
Kochetkov, Oleksand. : Kholodkevych, Volod. 1,80 1,80
Maiovets, Rostyslav : Kurchitsky, Vladisl. 1,60 2,05
Khairov, Dmitry : Karpenko, Oleh 1,60 2,05
Podolian, Andrii : Kozhevnikov, Maksym 1,30 2,75
Yolkin, Anton : Koshchug, Evgeniy 1,25 3,15
Kovalchuk, Oleksand. : Vlasenko, Valeriy 1,21 3,35
Drach, Dmitriy : Pakhnyuk, Victor 1,55 2,10
Obukhov, Vitalii : Bryzhevatyi, Oleksa. 1,80 1,80